Veckoschema

Våra veckor

Måndag

Utflyktsdag för de yngre barnen. Oftast har vi en aktivitet och det finns självklart även tid till fri lek. I skogen får fantasin stort utrymme och skogen ger även många motoriska utmaningar. Vi tar med oss mat och lagar lunch ute om det inte är för kallt.

De äldre barnen är på Villervalla eller utomhus och arbetar med projekt utifrån barnens idéer.

   


Tisdag

Utflyktsdag för de äldre barnen. Vi brukar ge oss av omkring kl. 9.30 och vara tillbaka ca kl.12.45. Ofta går vi till skogen för lek och lärande eller på andra utflykter i samband med barnens projekt.

De yngre barnen är på Villervalla eller utomhus och skapar med olika material utifrån projekt.

 


Onsdag

Denna dag har vi utelek på Villervalla. Detta för att vi önskar att ge barnen möjlighet att få leka ostörd lek. Genom leken utvecklas barnen och skapar empati för varandra. Barnen lär sig turtagning och samförstånd. Barnen bearbetar sina upplevelser genom leken och får använda och utveckla sin fantasi och sitt språk. Vi startar dagen utomhus vid 08.00.

 


Torsdag

Gymnastik för de äldre barnen. Tio gånger/termin är vi i T1-hallen. I gymnastiken får barnen utveckla sin motorik och lära sig att samspela med andra barn och självklart ha kul tillsammans. I början av hösten och slutet av våren på har vi gymnastik på gräsmattan bakom Villervalla. Här har vi rörelse till musik, gör motorikbanor, kastar boll med mera.

De yngre barnen har rörelse på Villervalla eller utomhus.

 


Fredag

På fredagar har vi Fredagsskoj. Här hittar vi på olika aktiviteter som t.ex. lekar, bakning, bio, maskerad, teater, disco m.m. Det är ett barn som ansvarar för planeringen av fredagsskoj varje vecka. Denna dag önskar vi att alla skall hitta på något tillsammans för att känna att det är vi som ”är” Villervalla. Dagen startar utomhus kl 08.00.