Köanmälan

Köanmälan

Köanmälan till Villervalla förskola.


Köavgiften är 100 kr per barn och betalas in på bankgiro 5367-3182. Ange barnets namn som referens/meddelande. Villervalla följer kommunens köregler. Köanmälan börjar gälla vid inkommen betalning.


Ni är välkomna att göra ett studiebesök på Villervalla - kontakta oss gärna!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma som Vårdnadshavare 1
Annan, nämligen: