Hem

Välkommen till barnens förskola
Välkommen till oss på Villervalla!


Vi är en föräldrakooperativ förskola i T1/Valla-området i Linköping. Hos oss är utevistelse ett starkt fokus för både stora och små barn.


Våra lokaler finns på en lugn gård inne i bostadsområdet, på tryggt avstånd från trafiken, och nära till skogar, dungar, lekplatser och andra lekmiljöer.


Vår pedagogiska inriktning är natur, skapande, sång & musik och rörelse.


Vår ambition är att ha Linköpings bästa förskola. Det är bara möjligt om alla är med och bidrar. Vår personal skall få rätt förutsättningar och möjligheter att bedriva den bästa verksamheten för våra barn. Föräldrarna bidrar med sin närvaro, arbetsinsats och att vilja att ha den bästa förskolan för barnen.