Förskolan

Förskolan

Hur vår förskola fungerar

Villervalla är en föräldrakooperativ förskola. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Villervalla ligger nära Vallaskogens naturreservat.  Vi lägger starkt fokus på utevistelse för stora och små barn. Förskolan är belägen inne i bostadsområdet på tryggt avstånd från trafiken och bara en stenkast från skogen.


Att ha sitt barn på en föräldrakooperativ förskola innebär att du kan delta i ditt barns vardag trots att du arbetar. Du lär känna förskolans personal, de andra barnen och deras familjer.


Hemmet och förskolan blir inte två olika världar, utan du blir väl förtrogen med ditt barns vistelse på förskolan. Det innebär också att ditt barn inte bara möter anställd personal, utan även sina kompisars föräldrar som finns där för att bry sig om barnen.

 

Inne på Villervalla har barnen sex olika rum att leka i. Barnen kan därmed leka i mindre grupper utan att störa eller bli störda av andra. Rummen är inredda för att stimulera till olika lekar och aktiviteter, Personalen ändrar ibland och "bygger om" för att ge barnen nya utmaningar till lek och lärande.