Förälder

Förälder

Var med och påverka ditt barns utveckling

När du väljer kooperativ förskola får du en möjlighet att påverka ditt barns förskolevistelse på många olika nivåer. Vi vill ha en så bra förskola för våra barn som är möjligt.

 

I föräldrakooperativet krävs en arbetsinsats av dig, men det ger dig som förälder en härlig möjlighet att påverka och vara i den miljö som ditt barn vistas i varje dag.

 

Det dagliga arbetet

På Villervalla finns det en förälder med i verksamheten några dagar i veckan. Under den tiden tar föräldern hand om disk, eftermiddagsfikat och deltar i verksamheten. Efter stängning återstår städning av lokalerna. Städningen kan även utföras av anlitad personal för en mindre summa.

 

 Engagemang

Förutom det dagliga föräldraarbetet träffas vi några gånger per termin för att storstäda på Villervalla eller ha föräldramöten. Dessa dagar brukar bli trevliga sammankomster, där vi även har chans att lära känna de olika föräldrarna bättre. Som förälder förväntas du ta något styrelseuppdrag under en period.